Zelfdoding

Zelfdoding en de begrafenisverzekering gaan over het algemeen slecht samen, er is vaak sprake van een ‘wachttijd’ en in bepaalde gevallen gelden er zelfs aanvullende voorwaarden die de uitkering bij zelfdoding beperken of voorkomen.

Een begrafenisverzekering dekt normaal het risico dat iemand komt te overlijden, bijvoorbeeld als het gevolg van een ziekte, ongeval of algemene ouderdom. Zelfdoding leidt tot een vroegtijdige dood, waardoor de begrafenisverzekering eerder uit dient te keren. De verzekeraar int op die manier minder premie, waardoor er beperkende voorwaarden kunnen gelden. Uiteraard houden de verzekeraars daar waar mogelijk met de nabestaanden, al kunnen zij bij zelfdoding niet altijd overgaan tot uitkering op basis van de begrafenisverzekering.

Over het algemeen is er sprake van speciale clausules in de begrafenisverzekering met betrekking tot zelfdoding, om een te groot aantal uitkeringen te beperken. Is er geen sprake van dekking? Dan dienen de nabestaanden zelf op te draaien voor de kosten. Het is uiteraard mogelijk om de kosten te betalen uit een eventuele erfenis. Er kunnen bij zelfdoding en een begrafenisverzekering op die manier harde en pijnlijke situaties ontstaan, al dienen de verzekeraars er tevens voor te zorgen dat ze het aantal uitkeringen beperken tot het redelijke.

Geen uitkering bij snelle zelfdoding

Zelfdoding leidt over het algemeen niet tot uitkering door de begrafenisverzekering wanneer er sprake is van een snelle dood na het afsluiten van de polis. Veel verzekeraars hanteren in ieder geval een wachttijd van 6 maanden. Ze gebruiken die periode om te voorkomen dat iemand met plannen voor zelfmoord een verzekering af kan sluiten en de kosten op die manier door de verzekeraar laat betalen. De verzekeraars proberen er hiermee voor te zorgen dat de zelfdoding binnen de begrafenisverzekering ook daadwerkelijk als een onverwacht moment komt, bij gemaakte plannen is er geen sprake van dekking en volgt er dus geen uitkering.

Lopende uitvaartverzekering en zelfdoding

Is er al sprake van een lopende uitvaartverzekering? Zelfdoding en de begrafenisverzekering gaan dan over het algemeen wat beter samen. Bij veel van de verzekeraars is er op de langere termijn wel sprake van dekking, waardoor het ook bij zelfdoding mogelijk is om de kosten te laten vergoeden. Houd er echter goed rekening mee dat de wachttijd van 6 maanden bij veel verzekeraars geldt als het minimum. Er zijn verzekeraars actief die een wachttijd van 2 jaar of meer hanteren. Zelfdoding en de begrafenisverzekering gaan op die manier niet altijd goed samen, het is van belang om daar op voorhand alert op te zijn.

Voorwaarden

Bekijk de polisvoorwaarden met betrekking tot zelfdoding en begrafenisverzekering in ieder geval goed, wanneer hier sprake van is of wanneer u goed op de hoogte wilt zijn van de dekking. Het heeft weinig zin om tegen een weigering tot uitkering in bezwaar te gaan wanneer er sprake is van duidelijke voorwaarden, die aangeven dat er bij zelfdoding geen sprake is van een uitkering. Zorg ervoor dat u de polisvoorwaarden op het gebied van zelfdoding en de begrafenisverzekering goed kent, zodat u op basis daarvan een eventueel bezwaar in kunt dienen.

Previous post:

Next post: