Levensverzekering

Wilt u een levensverzekering afsluiten en bent u benieuwd welke mogelijkheden u hebt of waar u op dient te letten? Het is verstandig om er in ieder geval rekening mee te houden dat er verschillende soorten levensverzekeringen bestaan. U heeft de mogelijkheid om er daarmee voor te zorgen dat u een pensioen opbouwt, u het financiële risico voor anderen bij overlijden afdekt of u op termijn de kinderen kunt laten studeren. Feit is dat u er met een levensverzekering voor zorgt dat u in het heden premie betaalt, om daar in de toekomst de vruchten van te plukken.

Vergelijk uitvaartverzekeringen »

Het is verstandig om de verschillende varianten van de levensverzekering op een rij te zetten en na te gaan waar u het best gebruik van kunt maken voor het doel dat u voor ogen heeft. Dient u de levensverzekering af te sluiten in combinatie met een hypotheek die u aan wilt gaan of zoekt u naar de verschillen met een uitvaartverzekering? Wij gaan er voor u op in, net als op de levensverzekering en de relatief tot de belastingen waarvan sprake is.

Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de polisvoorwaarden van de levensverzekering. U kunt de premie hiervoor gewoon online berekenen en de verschillende levensverzekeringen op een rij zetten. U krijgt op die manier een goed beeld van wat u van de polis kunt verwachten en hoe u ervoor zorgt dat u een goede dekking aan kunt brengen. De levensverzekering biedt financiële zekerheid voor de toekomst, door nu een deel van uw inkomen beschikbaar te stellen. Vooral wanneer u een gezin heeft is het verstandig om gebruik te maken van een levensverzekering, op basis waarvan zij financieel geen risico lopen.

Verschillende soorten levensverzekeringen

Het is allereerst van belang om er rekening mee te houden dat er niet zomaar één type levensverzekering bestaat. In plaats daarvan is er sprake van een aantal verschillende varianten. Wilt u er met een levensverzekering bijvoorbeeld voor zorgen dat u het risico van een grote hypotheekschuld tegen kunt gaan? U sluit de levensverzekering dan af in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering, die uit zal keren op het moment dat u komt te overlijden. Als alternatief kunt u de levensverzekering gebruiken om zelf te sparen voor een later moment, bijvoorbeeld op het moment dat de kinderen willen gaan studeren en u ze daar graag mee wilt helpen.

U kunt de levensverzekering gebruiken om een pensioen op bouwen of ervoor te zorgen dat er bij vroegtijdig overlijden voldoende geld beschikbaar is voor uw nabestaanden. Het is wat dat betreft verstandig om op voorhand het doel duidelijk te maken. Aan de hand daarvan kunt u de keuze maken voor een bepaalde levensverzekering, waarmee u ervoor zorgt dat u de financiële risico’s naar de toekomst op een degelijke manier af kunt dekken. Probeer er in ieder geval voor te zorgen dat u de toekomst goed in kaart brengt en u vroegtijdig begint met een levensverzekering, zodat de premie beperkt blijft.

Afsluiten bij de hypotheek

Wilt u een hypotheek afsluiten en dat samen met uw partner doen? De kans is groot dat de bank u vraagt om een levensverzekering af te sluiten. Dat is verstandig, al is het niet nodig om dit bij dezelfde bank te doen als waar u de hypotheek gaat afsluiten. U dient te zorgen voor een levensverzekering, het maakt niet uit waar u dat doet. Vergelijk de verschillende levensverzekeringen en zorg er op die manier voor dat u een scherpe premie betaalt voor een goede dekking.

Bovendien is het verstandig om goed te kijken naar het type levensverzekering dat u af wilt sluiten. Zoekt u bijvoorbeeld naar een polis die in waarde af zal nemen, omdat u aan de andere kant aflossingen doet en de hypotheeklasten steeds verder omlaag zullen gaan? Wilt u ervoor zorgen dat de dekking gedurende de gehele looptijd gelijk blijft? Kijk tevens goed naar het deel van de kosten dat u betaalt en het deel waar uw partner verantwoordelijk voor is. U sluit de levensverzekering af op het overlijden van de ander, er is sprake van een overlijdensrisicoverzekering. Komt u te overlijden? Dan zal de levensverzekering die uw partner op u heeft afgesloten uitkeren, zodat uw partner de kans heeft om de woonlasten te blijven betalen.

Uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering

Houd er rekening mee dat de uitvaartverzekering en de overlijdensrisico op verschillende manieren in elkaar zitten. Er is in beide gevallen sprake van een levensverzekering, al zullen die op andere momenten uitkeren. De uitvaartverzekering sluit u af op uw eigen leven, de overlijdensrisicoverzekering op het leven van de ander. De levensverzekering zal uitkeren op het moment dat er sprake is van overlijden. Het is tevens mogelijk om de levensverzekering bij leven uit te laten keren, al gaat het dan over het algemeen om een andere doelstelling. Wilt u de polis gebruiken voor uw pensioen of om de kinderen te laten studeren? Dan is een ander type levensverzekering daar goed voor geschikt.

De uitvaartverzekering zal uitkeren op het moment dat u zelf komt te overlijden, er is sprake van een levensverzekering die ervoor zorgt dat nabestaanden niet onverwacht te maken krijgen met hoge kosten. De overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering die u helpt om het wegvallen van uw partner financieel op te kunnen vangen. Betaalt u beiden bijvoorbeeld allebei een deel van de woonlasten op basis van de hypotheek? De levensverzekering op de ander keert uit bij overlijden, zodat u alleen uw deel van de lasten hoeft te blijven betalen.

Levensverzekering en de belasting

Houd er rekening mee dat de levensverzekering en de belasting zich in verschillende situaties op een verschillende manier tot elkaar verhouden. Maakt u gebruik van een levensverzekering in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering? In dat geval is de premie niet aftrekbaar voor de belastingen, er is sprake van een uitkering in box 3. Dat betekent dat de uitkering belastingvrij is, al dient een nabestaande daar mogelijk wel belasting over te betalen. Er is dan sprake van erfbelasting. Wilt u dit op voorhand al voorkomen? Zorg er dan voor dat u de levensverzekering kruislings afsluit. Dat betekent dat degene die de uitkering na overlijden ontvangt de verzekeringnemer wordt. Het gaat dan om een uitkering van een ‘eigendom’, waardoor er geen sprake is van erfbelasting.

Wilt u gebruik maken van een levensverzekering in de vorm van een uitvaartverzekering? In dat geval is de uitkering daarvan tevens belastingvrij, mits het geld wordt gebruik voor een begrafenis of crematie. Het is van belang dat het volledige bedrag daarvoor wordt aangewend. Wordt de uitkering van de levensverzekering ook op een andere manier gebruikt? Dan is er sprake van ‘inkomen’, waardoor er belasting over dient te worden betaald.

Online levensverzekering berekenen en afsluiten

U kunt een levensverzekering eenvoudig online berekenen, bijvoorbeeld om na te gaan welke kosten u dient te maken om kapitaal op te kunnen bouwen. Houd er rekening mee dat de premie over het algemeen lager uit zal vallen op het moment dat u daar al vroeg mee begint. Het risico op overlijden is zo klein mogelijk wanneer u nog jong bent, waardoor dat een goed moment is om er mee te starten. U kunt online zelf berekenen wat een levensverzekering kost wanneer u er nu mee begint of wanneer u er juist nog een aantal jaren mee wenst te wachten.

U kunt tevens een levensverzekering berekenen op het moment dat u al wat ouder bent. Wat kost het om u bijvoorbeeld tegen de kosten van de uitvaart te verzekeren en welke bedragen spelen er op het moment dat u een overlijdensrisicoverzekering op de ander af wilt sluiten? Dankzij de online berekening van de levensverzekering weet u direct waar u aan toe bent en komt u niet voor vervelende verrassingen te staan.

Levensverzekering vergelijken

U kunt de levensverzekering online vergelijken, door de mogelijkheden bij de verschillende verzekeraars op een rij te zetten. Zorg ervoor dat u de polisvoorwaarden zoveel mogelijk gelijk houdt, door daar in ieder geval eerst naar te kijken. Gaat het u om een uitvaartverzekering in natura en wilt u gebruik maken van een bijzondere kist of kiest u graag voor een groter aantal volgauto’s? Zorg ervoor dat u dat bij alle verzekeraars op dezelfde manier aangeeft, om de premie voor de levensverzekering op een eerlijke manier te kunnen vergelijken. U voorkomt op die manier dat u een goedkope levensverzekering afsluit, die een beperkte dekking kent en uiteindelijk toch duur uitpakt vanwege de aanvullende kosten die u dient te maken.

Daarnaast kunt u een levensverzekering vergelijken door goed te kijken naar de verschillende varianten. Denk na over het risico dat u graag af wilt dekken. Heeft u niet de mogelijkheid om de woonlasten van de hypotheek zelf op te brengen en wilt u toch graag in het huis blijven wonen als de ander onverhoopt weg zou vallen? Wilt u ervoor zorgen dat uw nabestaanden niet op dienen te draaien voor de kosten van uw uitvaart of wilt u sparen voor de studie van uw kinderen? In al die gevallen kunt u gebruik maken van een levensverzekering, waarmee u ervoor zorgt dat er op termijn voldoende kapitaal beschikbaar is.

Previous post:

Next post: