Erfbelasting

Erfbelasting vormt voor veel mensen een heikel punt, wat is immers het bedrag dat u aan belasting betaalt wanneer u een bedrag erft? De Belastingdienst bepaalt de belasting die u dient te betalen aan de hand van twee verschillende factoren. Het gaat enerzijds om de relatie die u had met de overledene, anderzijds gaat het om de hoogte van het bedrag. Des te verder de overledene van u af staat en des te hoger het bedrag dat u ontvangt, des te meer erfbelasting u daar over dient te betalen. Het is uiteraard verstandig om dit op voorhand na te gaan, om niet voor vervelende verrassingen te komen te staan.

Relatie met de overledene

Uw relatie met de overledene bepaalt in grote mate hoeveel erfbelasting u dient te betalen. Zou bijvoorbeeld uw partner of kind komen te overlijden? Dan hoeft u daar minder belasting over te betalen dan wanneer u iets erft van uw grootvader of andere afstammelingen. Is er sprake van overige erfgenamen? Buiten de familie om kan de erfbelasting oplopen tot 40%, waardoor een groot deel voor de Belastingdienst is. In het meest gunstige geval is er slechts sprake van 10% erfbelasting, waardoor een erfenis van ouders, partners of kinderen voor een groot deel ten goede zal komen aan de erfgenamen.

Uiteraard is er een rekenhulp van de Belastingdienst beschikbaar om te berekenen hoeveel erfbelasting u dient te betalen. Het is dan van belang om in ieder geval aan te geven wat uw relatie tot de overledene was en om welk bedrag het gaat. Aan de hand daarvan kunt u eenvoudig nagaan hoeveel erfbelasting u dient te betalen en welk deel bij de fiscus terecht zal komen.

Hoogte van het bedrag en de erfbelasting

Benieuwd naar de hoogte van de erfbelasting op basis van de cijfers voor 2015? Partners hoeven de minste belasting over een erfenis te betalen, het gaat tot een bedrag van €121.296 om 10% van de waarde. Het bedrag boven deze grens wordt aangeslagen voor 20%, waardoor dat twee keer meer belasting kost. Het is wat dat betreft de moeite waard om na te gaan welk bedrag er beschikbaar is en hoe dit zich verhoudt tot de grenzen die er gelden met betrekking tot de percentages. Een goede financieel adviseur kan u daar meer over vertellen en er bijvoorbeeld voor zorgen dat u niet meer erfbelasting betaalt dan strikt noodzakelijk.

Gaat het om een erfenis tussen grootouders en kleinkinderen of andere verdere afstammelingen binnen de familie? In dat geval is er standaard sprake van 18% erfbelasting, tot opnieuw een bedrag van €121.296. Boven dat bedrag geldt er een percentage van 36%, waardoor dit bijna net zo duur is als het tarief voor erfenissen waarbij er geen sprake is van een dergelijke familieband. Het standaardtarief vormt dan 30%, boven de grens van €121.296 gaat het om 40% van de erfenis. Op die manier strijkt de fiscus een relatief groot deel van de erfenis op, iets dat u eenvoudig zelf online kunt berekenen.

Previous post:

Next post: