Begrafenisverzekering afkopen

Wilt u een begrafenisverzekering afkopen en bent u benieuwd wat er mogelijk is? U kunt een begrafenisverzekering over het algemeen niet zomaar stopzetten, aangezien de premie die u dan heeft ingelegd niet zomaar wordt geretourneerd. De verzekeraar maakt kosten en gebruikt de premie wat dat betreft niet alleen om voor uw uitvaart te ‘sparen’. U kunt in sommige gevallen een begrafenisverzekering afkopen, al heeft u bij een verzekering in natura bijvoorbeeld alleen de mogelijkheid om deze premievrij te maken en er op die manier geen nieuwe bedragen meer in te steken.

Uitvaartverzekering in kapitaal afkopen

Heeft u een begrafenisverzekering in kapitaal en wilt u die afkopen? U heeft de mogelijkheid om bij uw verzekeraar de afkoopwaarde van de begrafenisverzekering te laten berekenen. Er ontstaat dan een bedrag aan waarde, dat u kunt ontvangen op het moment dat u de polis stop dient te zetten. Het voordeel is dat u geen nieuwe premie meer hoeft te betalen en u het bedrag aan waarde op dit moment kunt ontvangen. Houd er aan de andere kant dus rekening mee dat het afkopen van een begrafenisverzekering er over het algemeen toe zal leiden dat de waarde lager uitpakt dan wat u ooit heeft ingelegd. Bij deze levensverzekering hoeft dat dus niet het meest handig te zijn.

U kunt een begrafenisverzekering afkopen op basis van de waarde van de polis. Deze bestaat uit de ingelegde premies en het eventuele gemaakte rendement door de verzekeraar, min de kosten die de verzekeraar aan de andere kant heeft moeten maken. Het afkopen van een begrafenisverzekering is in de praktijk alleen verstandig wanneer u meerdere (kleine) polissen heeft lopen. Met name de polissen op basis van een tijdelijke premie-inleg of een lage inleg van premie zullen doorgaans niet tot de hoogste waarde leiden. U kunt de begrafenisverzekering dan afkopen, zodat u het geld aan waarde eerder in handen krijgt. Als u nog geen begrafenisverzekering af heeft gesloten en u het een koopsom interessant vindt, dan kunt u kijken welke verzekeraars de mogelijkheid hiertoe aanbieden en dit zou eventueel ook tot een goedkope verzekering kunnen leiden.

Uitvaartverzekering premievrij maken

Heeft u een begrafenisverzekering in natura? U kunt deze over het algemeen niet afkopen. Dat heeft te maken met het feit dat er sprake is van een dekking in natura, de verzekeraar zal de kosten voor een kist en de rouwkaarten of volgauto’s dekken. Het is niet mogelijk om die materiële zaken af te kopen, waardoor er geen ‘waarde’ beschikbaar is zoals bij een kapitaalverzekering. Wilt u de begrafenisverzekering in natura toch graag stopzetten en er in ieder geval voor zorgen dat u geen premie meer hoeft te betalen? Het is dan mogelijk om de polis premievrij te maken.

U kunt de begrafenisverzekering premievrij maken in plaats van afkopen. U zorgt er op die manier voor dat u geen nieuwe premie meer hoeft te betalen, zonder dat de huidige waarde van de polis verloren gaat. De verzekeraar zal zorgen voor een uitkering in natura, al zal die natuurlijk beperkt zijn. Des te eerder u de begrafenisverzekering stopzet of premievrij maakt, des te lager ook de uitkering waar u op kunt rekenen. U kunt uw verzekeraar vragen naar de mogelijkheden van het afkopen van een begrafenisverzekering of het premievrij maken daarvan, zodat u na kunt gaan waar u qua waarde of uitkering op kunt rekenen.

Previous post:

Next post: