Begrafenisverzekering

AanbiederBerekenenMax. verzekerde begrafeniskostenMedische acceptatieKinderen meeverzekerdPremie afkopen
Begrafenisverzekeraar1Bereken premie »17.500 euroaanwezigniet-aanwezigaanwezig
MonutabegrafenisverzekeringenBereken premie »15.000 euroaanwezigaanwezigaanwezig

Steeds meer mensen sluiten een begrafenisverzekering af. Niet verwonderlijk ook, want begrafenisverzekeringen zorgen ervoor dat u als consument middels een verzekering als het ware geld kunt sparen voor het bekostigen van uw begrafenis. De premie die u voor de verzekering inlegt is dus het geld wat u apart legt voor uw uitvaart. U kunt zelf bepalen hoeveel u uiteindelijk wilt dat dit bij elkaar wordt en hoe hoog dus in totaal de vergoeding zal zijn voor de begrafenis. Als u bij uw begrafenisverzekering voor een hoog bedrag kiest zal dit natuurlijk ook terug te zien zijn in de premie, aangezien deze dan vanzelf ook iets duurder wordt dan wanneer u zou kiezen voor een bescheiden begrafenis waarbij dus de kosten relatief laag blijven.

Begrafenisverzekering in natura en kapitaal

Bij begrafenisverzekeringen vergelijken kan men onderscheid maken tussen de verzekering in natura en de verzekering in kapitaal. De begrafenisverzekering afsluiten in natura betekent dat bij overlijden de begrafenis zal worden geregeld door een uitvaartverzorger, waarbij de begrafenis dus wordt georganiseerd aan de hand van hoe u als verzekerde hier invulling aan heeft gegeven middels de begrafenisverzekering. Nabestaanden hoeven zodoende met de verzekering in natura niets te doen. Dit is echter wel het geval bij de verzekering in kapitaal, want de vergoeding vindt hier niet in natura plaats, maar in kapitaal en dus krijgen uw nabestaanden de beschikking over het geldbedrag dat u binnen de begrafenisverzekering heeft verzekerd. Hiervan dient dan dus de begrafenis te worden georganiseerd.

Alhoewel u met een begrafenisverzekering in kapitaal er dus voor kunt zorgen dat nabestaanden over voldoende geld beschikken om alles rondom de begrafenis te kunnen organiseren is het natuurlijk wel zo dat u zelf niet kunt bepalen hoe deze eruit komt te zien, al kunt u dit vooraf natuurlijk al wel bespreken. Daarnaast is het zo dat veel consumenten hun nabestaanden hier eigenlijk niet mee op willen zadelen, aangezien zij natuurlijk ook aangedaan zullen zijn door het overlijden. Wellicht dat een kapitaalverzekering in dat opzicht dus niet het meest ideaal is, maar gelukkig heeft u ook nog de keuze voor een begrafenisverzekering in natura, waarbij u dus vooraf bij het afsluiten van de verzekering al eens goed kunt gaan kijken hoe u wilt dat de uitvaart eruit komt te zien.

Vergoeding van begrafenisverzekering

Kiest u voor de verzekering in kapitaal, dan is het dus handig om te weten dat nabestaanden zelf mogen weten hoe ze het uitgekeerde bedrag zullen gaan besteden, waarbij dan ook niet de verplichting geldt iedere cent aan de begrafenis te spenderen. Dit is gewoon toegestaan en dat zal ook terug te lezen zijn in de polisvoorwaarden van de verzekeraar waarbij de verzekering is afgesloten. Toch zal veelal gewoon al het geld aan de begrafenis besteed worden en juist omdat dit zo is zal ook het merendeel van de verzekerden voor een naturaverzekering kiezen. Deze heeft namelijk als grote voordeel dat de uitkering niet in geld wordt gedaan, maar direct in diensten. Alle zorgen worden dan dus direct uit handen genomen.

Voor uzelf zal het wellicht niet zoveel uitmaken of u nou voor een uitvaartverzekering kiest die in natura of in kapitaal uitkeert, maar voor de nabestaanden zal er zonder meer een wezenlijk verschil zijn. Als het u verder niet zoveel uitmaakt kunt u gaan kijken waar verder precies de verschillen tussen de diverse uitvaartverzekeringen zitten, behalve in de uitkering. Betaalt u bijvoorbeeld meer premie voor een kapitaalverzekering dan voor een begrafenisverzekering in natura of is het juist andersom? Als het u verder om het even is of er een uitkering in natura of in kapitaal plaatsvindt kunt u zaken als de premie dus ook mee laten wegen in uw beslissing, evenals natuurlijk opnieuw de polisvoorwaarden waar sprake van is bij de verzekering.

Begrafenisverzekering is nuttige verzekering

Alhoewel de begrafenisverzekering voor sommige mensen misschien een beetje als een overbodige verzekering zal worden gezien is er toch een hele grote groep mensen voor wie de begrafenisverzekering wel degelijk een zeer nuttige verzekering is. Mensen die het een overbodige verzekering vinden zijn vaak de mensen die genoeg geld hebben zelf de begrafeniskosten te bekostigen en dan is het inderdaad zo dat een begrafenisverzekering niet direct nodig is. Veel vaker echter is het zo dat men niet het geld hiervoor heeft en dan is deze verzekering toch wel heel erg interessant. U creëert hiermee namelijk een bepaalde zekerheid en dat is voor zowel uzelf prettig als natuurlijk ook voor de mensen die u uiteindelijk achterlaat. Zij weten dan immers dat u alles zelf goed heeft geregeld op financieel vlak en dat scheelt toch een heleboel.

De begrafeniskosten dienen vooraf goed ingeschat te worden en het kan dan ook raadzaam zijn om hiervoor het advies van een begrafenisverzekeraar in te roepen. Zodoende kan ervoor gezorgd worden dat de verzekering gewoon goed is afgestemd op de te verwachten begrafeniskosten en zo voorkomt u dus onder- of oververzekering en is de begrafenisverzekering precies op maat. Omdat verzekeraars doorgaans goed communiceren wat u met name van de naturaverzekering van hen mag verwachten zal hierover niet al te snel onduidelijkheid ontstaan. De volledige inhoud van de dekking zal namelijk omschreven staan, waardoor u precies weet wat u krijgt als u voor een bepaald pakket kiest bij een begrafenisverzekering die in natura uitkeert. Zo kunt u er dan ook voor gaan zorgen dat uw pakket van de begrafenisverzekering niet bestaat uit zaken die u toch niet relevant vindt om te gaan verzekeren. De samenstellingen voor een uitvaartverzekering in natura zijn anders van verzekeraar tot verzekeraar en dat betekent dan ook dat u hier de zaken goed kunt gaan vergelijken.

Begrafenisverzekeringen zeer verschillend

Tussen begrafenisverzekeringen van verzekeraars zitten er wel wat verschillen. Dit geldt dan niet alleen maar voor de premie, maar ook zeker voor de mogelijkheden die u bij een bepaalde verzekeraar heeft voor uw begrafenisverzekering. Een mooie premie is belangrijk, maar als u daarnaast bijvoorbeeld nog dingen wilt hebben geregeld met uw begrafenisverzekering zoals het meeverzekeren van kinderen of een partner zult u hierin verschillen aantreffen binnen het overzicht met verzekeraars. Op verschillende vlakken verschillen verzekeraars dus wel degelijk veel van elkaar, maar door deze verschillen tussen begrafenisverzekeringen zal het ongetwijfeld ook zo zijn dat een bepaalde begrafenisverzekeraar of meerdere begrafenisverzekeraars uw duidelijke voorkeur genieten. Uw begrafenisverzekering kunt u dus kiezen aan de hand van zaken die er voor u toe doen bij een dergelijke verzekering.

De premie en de looptijd van een begrafenisverzekering doen er natuurlijk ook heel erg toe. De juiste verzekeraar zal u een schappelijke premie voor uw begrafenisverzekering aanbieden. Deze zal natuurlijk zijn gebaseerd op de ingeschatte kosten voor uw begrafenis die te verzekeren zijn. Let er bij een uitvaartverzekering echter niet alleen maar op dat de premie schappelijk is, want als u enkel hier naar zou kijken kan het voorkomen dat u alsnog bedrogen uitkomt. Stel dat u bijvoorbeeld de goedkoopste premie weet te vinden voor een begrafenisverzekering en deze zou €3 per maand bedragen, maar u dient deze premie wel maandelijks te betalen tot aan uw overlijden. In dat geval kan het alsnog een zeer dure verzekering worden indien u nog heel wat jaren te leven heeft, wat natuurlijk te hopen is. Is er aan de andere kant ook een uitvaartverzekering te vinden met een premie van €4 per maand, waarbij u maar 20 jaar lang premie hoeft te betalen, dan zou deze verzekering per saldo wel eens goedkoper kunnen zijn. De hoogte van de premie is dus zeer zeker interessant bij een begrafenisverzekering, maar deze hoeft daarom nog altijd niet doorslaggevend te zijn.

Goedkoopste begrafenisverzekeringen

Als het u te doen is om een goedkope begrafenisverzekering, dan kan dit zeer eenvoudig gerealiseerd worden. De goedkoopste begrafenisverzekering hoeft u namelijk weinig te kosten, aangezien deze al aangeboden wordt vanaf slechts een of enkele euro’s iedere maand. Zo’n goedkope premie staat natuurlijk ook in verhouding tot een goedkope begrafenis. U heeft dus zelf de controle over wat de premie gaat doen, want dit bepaalt u zelf door de invulling van uw begrafenis. Indien u graag een grootse begrafenis wilt hebben zal daar onherroepelijk ook een prijzigere verzekering aan worden gekoppeld en de premie zal daarmee dus licht oplopen. Hoe ver deze precies zal gaan oplopen naarmate u uw begrafenis uitbreidt is per uitvaartverzekering weer anders, dus daar wat dieper in duiken kan dan ook zeker geen kwaad en zal uiteindelijk alleen maar goed zijn voor uw portemonnee, aangezien u op die manier niet alleen de beste uitvaartverzekering kunt vinden, maar daarnaast ook nog eens een betaalbare premie.

Voordat u uw begrafenisverzekering gaat afsluiten kunt u zelf gewoon eens gaan kijken hoe de goedkoopste begrafenisverzekeraars nu precies hun verzekering aanbieden en ook wat zij nu precies aan premie verlangen voor een bepaalde begrafenisverzekering. U kunt bijvoorbeeld eens verschillende bedragen aan begrafeniskosten invoeren bij een verzekeraar om te zien in welke premie dit zal resulteren. Sommige mensen kijken niet op een euro meer of minder voor de premie van de begrafenisverzekering, zolang de begrafenis maar gewoon precies zo is ingevuld zoals dit is gewenst, terwijl andere mensen graag de juiste balans willen vinden tussen en een goedkope begrafenisverzekering, maar daarnaast toch ook gewoon een mooie begrafenis. Deze balans kunt u gaan vinden door begrafenisverzekeringen te gaan vergelijken.

Realiseer u ook goed bij het bekijken van de goedkoopste begrafenisverzekeringen dat opbouw van de premie heel anders kan zijn per verzekeraar. Hiermee bedoelen we niet zo zeer de hoogte van de premie, maar wel de duur. Een verzekeraar zou u bijvoorbeeld in verhouding tot andere verzekeringsmaatschappijen een bijzonder lage premie aan kunnen bieden, waar u in eerste instantie gewoon denkt met de goedkoopste begrafenisverzekering te maken te hebben. Alhoewel dit inderdaad zo kan lijken, hoeft dit zeker niet altijd ook werkelijk zo te zijn. Moet u namelijk voor een veel langere periode de premie gaan betalen aan uw verzekeraar dan bij andere verzekeringsmaatschappijen het geval is, dan kan het goed zijn dat de kosten bij deze op het oog zo goedkope verzekeraar uiteindelijk hoger liggen. Bekijk daarom alle aspecten rondom de begrafenisverzekering erg goed en hecht dus niet louter waarde aan de hoogte van de premie.

Begrafenisverzekeringen vergelijken

Niet alleen wilt u waar voor uw geld en wilt u dus een begrafenisverzekering hebben die goed te betalen heeft zonder dat dit ten kosten van de diensten gaat, maar daarnaast speelt ook nog eens het feit dat u gewoon uw keuze voor een bepaalde begrafenisverzekering al direct van de eerste keer goed wilt maken. Slechts zelden komt het namelijk voor dat iemand tijdens de looptijd van zijn of haar begrafenisverzekering de begrafenisverzekering over wilt sluiten naar een andere verzekeraar. Daar komt dan ook nog eens bij dat het opzeggen van een begrafenisverzekering tijdens de looptijd vaak ook nog gepaard gaat met een boete, al verschilt dit per verzekeraar. Dergelijke zaken uit gaan zoeken op het moment dat u nog geen verzekering voor uw uitvaart heeft is daarom ook wel zo handig, want als u er namelijk in een later stadium pas achter komt dat bepaalde voorwaarden van uw verzekeraar toch niet zo gunstig voor u uitpakken, dan bent u eigenlijk al te laat. Voordat u over gaat op het afsluiten van uw begrafenisverzekering zorgt u er dan ook het beste voor dat u zo goed mogelijk op de hoogte bent van alle belangrijke aspecten die u dient te weten over uw verzekering.

U wilt gewoon direct de beste begrafenisverzekering hebben en daarvoor is begrafenisverzekeringen vergelijken wel nodig. De belangrijkste aanknopingspunten voor begrafenisverzekeringen vindt u hier al terug en verder is het natuurlijk aan uzelf om te kijken van welke verzekeraar u de begrafenisverzekering het meest geschikt vindt. Neem voor het premie berekenen en begrafenisverzekeringen vergelijken zeker even de tijd, want uiteindelijk bent u er zelf zeer bij gebaat als u de perfecte begrafenisverzekering heeft gevonden.